Згода на обробку персональних даних

ТОВ "Нортек Авто", юридична особа в Україні з номером реєстрації 39098829, яка розташована за адресою 49028, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги 19Б, іменована далі – «Компанія»,

обробляє надані Вами персональні дані, з метою проведення тест-драйву, проведення заходів прямого/непрямого, маркетингу в т.ч. щодо моніторингу якості наданих Вами Компанією та/або Офіційним імпортером послуг, забезпечення реалізації інших сфер відносин та/або надання Вам додаткових супутніх послуг партнерами Компанії та/або Офіційним імпортером в межах укладених з партнерами договорів, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно Вас в силу дотримання вимог законодавства, умов договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів Сторін.

Ми можемо використовувати ваші особисті дані для цілей, пов’язаних із профілюванням споживачів за взаємодією з веб-сайтами та інформацією в соціальних мережах, щоб удосконалювати наші маркетингові матеріали.

Якщо ви прийняли використання нами файлів cookie, ми можемо поєднувати Ваші особисті дані з Вашими діями на наших веб-сайтах.

Надсилаючи цей запит, Ви погоджуєтеся на обробку Ваших особистих даних відповідно до мети, описаної вище. Ви маєте право будь-коли відкликати згоду на обробку своїх особистих даних. Запити на відкликання своєї згоди на обробку даних подавайте на адресу Компанії за допомогою контактних даних на сторінці http://dnipro.volvocarsdealer.com/about-us та/або на адресу info@volvocardnipro.com

Для зазначених вище цілей Ваші особисті дані розкриватимуть і оброблятимуть Компанія, Офіційний імпортер та наші ділові партнери. Компанія передаватиме Ваші персональні дані з виконанням вимог чинного законодавства України.

Компанія та Офіційний імпортер мають право обробляти персональні дані про Клієнта безстроково.

Клієнт підписанням цього Документу засвідчує та гарантує, що:

    • персональні дані про нього були надані Компанії добровільно, чим підтверджує правомірність їх отримання; надані персональні дані про Клієнта є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам законодавства, вищевказаній меті їх обробки та досягнутим між Сторонами домовленостям;
    • Компанія має право здійснювати транскордонну передачу даних про Клієнта Офіційному імпортеру та партнерам відповідно до вказаної у документі мети без необхідності повідомлення мене про кожен випадок таких дій;
    • Компанія, як володар баз персональних даних, до складу яких входять персональні дані Клієнта, вправі відповідно до вимог чинного законодавства передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку останнім (-ми) персональних даних про Клієнта, що входять до цих баз персональних даних, в межах визначеної цим пунктом Договору мети;
    • Компанія має право на підставі договору-доручення, укладеного відповідно до вимог Цивільного кодексу України, делегувати частину своїх повноважень у сфері обробки персональних даних щодо Клієнта, своїм партнерам.
    • в день укладення цього Документу Клієнт отримав від Компанії письмове повідомлення про свої права, мету збору та обробки персональних даних про себе, а також інформацію про місцезнаходження володаря, розпорядника та третіх осіб, яким можуть бути передані для обробки його персональні дані.

Додаткову інформацію про Ваші права щодо обробки нами ваших особистих даних, а також контактні дані для отримання докладнішої інформації та подавання скарг можна знайти на сторінці http://dnipro.volvocarsdealer.com/my-rights